Musteriet

Ebe Plant
Skiftesvägen 6
563 31 Gränna

Ni lämnar frukten på Ebe Plants parkeringsplats bredvid den röda porten. Både formulär och pallar hittar ni där